Kundiman

Sa dakong sikatan ng masayang araw
may lupang sagana sa madlang kariktan
na sinisiphayo ng palalong asal...
ay! iyan ang bayan ko, bayang minamahal.

Mawalay sa kanya'y anong laking sakit
salat sa liwanag maging sa pag-ibig
araw ay malamlam, malumbay ang langit
aba kung mamatay na di ka masilip.

Sa baybaying Pasig ang mangga'y masinsin
sanga'y malalaki't sagana sa lilim
sa sariwang dahon araw'y nag-aaliw
na nakalulugod sa matang titingin.

Sa may silanganan ng masayang araw
bayan kong iniirog, puspos ng kariktan,
lugami sa dusa't alipin kung turan
ang makapagligtas kapalad-palaran.

See also

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....