Kasipagan...

Marami ang nagtuturing mahirap daw itong buhay,
Araw-araw ay paggawang tila man din walang humpay;
Datapuwat isang pantas ang nagbadya at nagsaysay;
"Tagumpay ay nakakamit kapag tao ay masikhay."

Ang sandali'y mahalaga hindi dapat na sayangin,
Kasipagay isagawa at itanim sa damdamin;
Kapag ito'y inugali walang liwag na kakamtin
Ang ginhawang inaasam at bungkos ng pangarapin.

Hindi dapat na mahiya itong palad ay kumapal
Kung gawain ay mabuti at hangarin ay marangal;
Pagsisikap na may tiyaga, kasipagan ang kakambal
Ay sandatang panggalang... pamuksa sa kahirapan.

Paalala't pagunita sa diwa mo, kabataan...
Sa tuwina'y isaisip, sana'y laging tatandaan:
"Kasipaga'y ugaliin at gawin mong pamantayan
Upang kamtin ang maaya at magandang kapalaran."

See also

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....