Kaibigang Tunay

Tanggapin mo ito,
Aking kaibigan;
Ito ang damay ko
Sa 'yong kalungkutan.

Di ito Salapi,
Hindi kagamitan;
Ito'y aking mithi
Na ikaw'y damayan.

Sa iyong pagluha,
Ako'y naninimdim;
Iyong pagdurusa
Nais kong angkinin.

Kaya, kaibigan,
Ito'y tanggapin mo -
Tapat na pagdamay
Ng abang puso ko.

See also