Kaibigan Ko, Mahal Ko

Ang magkaibigan
ay nagmamahalan;
At sa kagipitan
ay nagtutulungan.

Kapagka ang isa
ay mayro'ng problema,
Kaibigan niya'y
tutulong sa kanya.

Ang kaibigan ko
ay aking katoto;
Sa buhay na ito'y
Mahal kong totoo.

See also