Kagandahang Tunay

Kapag ang tao'y maganda
Lahat ay nahahalina,
Ang panlabas na anyo niya
Ay tulad sa isang diyosa.

Kung ang tao'y di-mabait,
Ang lahat ay nagagalit;
Hindi siya maiibig,
Walang sa kanya'y lalapit.

Ang tunay na kagandahan
Ay mabuting kalooban,
Magandang kaugalian,
At pusong may katapatan.

See also