Gintong Puso

Ang may malinis na puso,
May buti at kagandanhan;
Pagka't ito'y tila ginto -
Kumikislap, kumikinang.

Ang may pusong malinis,
Tapat at di sinungaling;
Kapag ikaw ay may hapis,
Ikaw'y kanyang aaliwin.

See also