Halamanan

Panginoon, Iyong dinggin
Ang samo ko at dalangin;
Mga halaman ko't tanim
Sa hamog Inyong diligin.

Ang rosas na mapupula,
Ang mabango't puting kamya,
Magagandang sampagita,
Patnubayang lahat sila.

Pasikatin yaong araw,
At kapag sila'y nauhaw,
Ipatak ang munting ulan,
Hayaang sila'y mabuhay.

See also