Hangin Sa Madaling-araw

Pagaspas ng hangin ay may dalang himig
Tumatawag ngayon sa buong paligid,
Kahit madilim pa'y ipinababatid
Hindi magtatagal umaga'y sasapit.

Ang bulong ng dahon ay maririnig
Na sinasaliwan ng awit ng pipit,
Sa dako pa roon, lagaslas ng batis
Ay inuudyukan ng hanging malamig.

Umawit ang ibon, ang hangi'y sumigla
Sa lahat ng dako'y pilit nagpadama,
Walang di tinungo, walang di tinugpa
Gumala't nagbadya ng bagong umaga.

Nalalabing sinag ng buwa'y nawala
Lumigpit ding lahat nagsungaw na tala
Sa utos ng hangin sila ay nagbadya
Ng pamamaalam na lipos ng tuwa.

Tungkulin ng hangin sa madaling-araw
Ay natupad na nga't araw ay sumilang,
Lahat ay abala't may lakas na taglay
Na dala ng hanging ang ihip ay buhay.

See also

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....