Gabing Madilim

Ang gabi'y lumatag;
Ang lambong na luksa sa lupa'y kumalat;
Gumapang sa damo sa bukiri't gubat
Umaakyat sa talahib at punong mataas.

At walang kalatis
Dilim ay tumakip sa buong paligid;
Ang lupa at langit at ang himpapawid
Ay di na makita sa gabing pusikit.

Tahimik ang lahat;
Sumilip ang buwan at tuwang nagmasid
Sa mga bituing pakaliliit
Nagsisipanukso at pipikit-pikit.

Sa buong magdamag
Ang kalangitan ay ubod nang ningning;
Tumanglaw sa mundong anong pagkahimbing
At sa nilalakbay, mga pangarapin.

At naroon nga
Nagsisipagbantay ang mga ilawan;
Hindi umaalis, hindi napapagal
Payapang-payapang nagsisipaghintay.

Hinihintay nila
Ang pagsisimula ng bagong umaga;
At mga ilawan ng gabing masaya'y
Sandaling aalis at magpapahinga.

See also