Gabing Madilim

Ang gabi'y lumatag;
Ang lambong na luksa sa lupa'y kumalat;
Gumapang sa damo sa bukiri't gubat
Umaakyat sa talahib at punong mataas.

At walang kalatis
Dilim ay tumakip sa buong paligid;
Ang lupa at langit at ang himpapawid
Ay di na makita sa gabing pusikit.

Tahimik ang lahat;
Sumilip ang buwan at tuwang nagmasid
Sa mga bituing pakaliliit
Nagsisipanukso at pipikit-pikit.

Sa buong magdamag
Ang kalangitan ay ubod nang ningning;
Tumanglaw sa mundong anong pagkahimbing
At sa nilalakbay, mga pangarapin.

At naroon nga
Nagsisipagbantay ang mga ilawan;
Hindi umaalis, hindi napapagal
Payapang-payapang nagsisipaghintay.

Hinihintay nila
Ang pagsisimula ng bagong umaga;
At mga ilawan ng gabing masaya'y
Sandaling aalis at magpapahinga.

See also

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....