Dalangin

Ang aking dalangin
sa Poong Maykapal,
Ang tatay at nanay
humaba ang buhay;

Mga kapatid ko,
lumigayang tunay,
At maging maunlad
mga kapitbahay.

Ang aking dalangin
sana ay pakinggan,
Ang mga kawawa
ay kanyang tulungan,
Mga dukha't api
sana ay yumaman.
At maging mabuti
lahat ng nilalang.

See also