Dakilang Bataan

Marahang iladlad... bandila sa tagdan,
Tambuli'y hipan sa bukang-liwayway!
Ang palad sa dibdib ay iyong idantay
Bigkasing padasal, "Dakilang Bataan...!"

Bataang dakila, Bataang nagbangon...
Sa hangin ng punglo at buga ng kanyon!
Sa dibdib mong wasak, bayani'y nagtanggol,
Namatay... pumatay... umurong... sumulong!

Diwang nahihimlay, ginising sa init!
Ng kadakilaang sumilang sa lupit!
Pusong natakot... nagpakpak ng ngitngit,
At sa kalawakan... gumuhit na lintik!

Sa matang may luha, humalili'y kislap,
Sa dugong tumulo't naghasa ng tabak;
Ulong nakayuko, pabiglang iniangat,
Sumingaw, "Bataan...! Ikaw ang sagisag!"

Sagisag ng dugo at luhang tumulo
Ng mga hinagpis, ng daing... at samo;
Libingang mapanglaw na irog at bunso...
Di ka malilimot, Bataang madugo...!

Di ka nalulupig, Bataan, kailan man,
Ang iyong pagsuko'y titiis nang tagumpay!
Sa puso ng lahi'y iningat-ingatan,
Sulong pinagsiklab sa pakikilaban.

Buhay na kinitil sa pambubusabos...
Buhay na sumilang sa langit nang poot!
Adhikaing siniil sa dilim nang puntod...
Bayaning nagbangon sa pakikihamon!

Bataan... Bataan... ikaw ay liwanag,
Bantayog ng giting, ng tapang, ng lakas;
Ang mga bundok mo, parang, ilog, landas;
Makinang sa dugo, at luhang pumatak!

See also

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....