Bayan Ng Aking Lahi

Nakikita kita...
sa bawat pagsikat, paglubog ng araw
sa bukiring dilaw sa mga palayan
sa kislap ng tubig sa may karagatan
sa mga gusali't mga pagawaaan.

Naririnig kita...
sa buhos ng talon at daloy ng ilog
sa ugong ng hangin, dagundong ng kulog
sa halik ng alon, hagukgok ng agos
sa angil-makinang sa buhay panustos.

Nadarama kita...
sa mabining simoy ng hanging amihan
sa init ng bisig ng aking magulang
sa biyayang tubig sa natuyong linang
sa sinta't, kapatid, mga kaibigan.

Naiisip kita...
sa gabing tahimik, pusikit na dilim
sa rilag ng layang may dangal na angkin
sa kaunlaran mong lagi kong dalangin
sa pananagumpay ng mga mithiin.

Nakikita kita
Naririnig kita
Nadarama kita
Naiisip kita
O bayan kong sinta!

See also

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....