Bantay Bayan

May isang nilalang,
Bantay siya ng bayan
Pag may kaguluhan.

Sa kanya ay takot
Masasamang-loob;
Sa atin ay handog
Kanyang paglilingkod

Ating dakilain,
Bantay bayan natin;
Ang kanyang tungkulin
Tayo'y pagbutihin

See also