Araw Ng Kalayaan

Sa araw na ito ating gunitain
Itong kalayaang matagal nang atin;
Mayroon pang higit na sasaya kaya
Kaysa isang bansang malayang-malaya?

Itong kalayaan, atin ngang isipin
Kung nasusunod mo ang mga tuntunin;
Sa pag-iisip mo, ikaw ba'y malaya?
Malaya ka rin ba sa iyoang paggawa?

Kung may gagawin kang isang kamalian
O may masama kang pinag-iisipan,
Ang tanong ko'y ito - ikaw ba'y malaya
Sa pagsasagawa ng maling adhika?

Kaya't pakinggan mo, payo ko sa iyo -
Itong KALAYAAN, pakaingatan mo
Iyong gamitin lang sa gawang mabuti
Upang kapayapaan ang s'yang manatili.

See also