Mga Salawikain - Page 26

Salawikain #176
Ang dila ay hindi nga patalim ngunit kung sumugat ay mariin.
Salawikain #177
Ang dila'y sunod-sunurang alipin ng kalooban -
Kung ang loob mo'y mainam, dila'y sakdal-katamisan;
Kung ang budhi'y salanggapang, ang dila ay apdong tunay.
Salawikain #178
Ang lahat ng uri ng hayop ay napapaamo,
ngunit ang dila ng tao'y hindi kailanman.
Salawikain #179
Ugali't salita, bulaklak ng dila
ang paa na ang madulas,
ang dila lamang ang huwag.
Salawikain #180
Sa Diyos ang awa, sa tao ang gawa.
Salawikain #181
May talaga rin ang Diyos, sa nasisirang paragos.
Salawikain #182
Masiyahan ka sa kaloob ng Diyos,
at ang ligaya mo ay magiging lubos.

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....