Mga Salawikain - Page 24

Salawikain #162
Kung masama man ang laos, lalong masama ang bulok.
Salawikain #163
Buntot niya, hila niya. Sungay niya, sunong niya.
Salawikain #164
Daa'y kahit lubak-lubak iya'y nasa naglalakad;
kung ang hakbang mo'y banayad, pakiramdam mo ri'y patag.
Salawikain #165
Hindi nalaki ang daga, kundi malaglag sa lupa.
Salawikain #166
Ang dagat ay binubuo ng mga patak ng tubig,
at ang bundok ay ng batong maliliit.
Salawikain #167
Pag ang dagat ay tahimik, may nililihing panganib.
Salawikain #168
Kapag nalagas ang dahon, atas na ng panahon.