Mga Salawikain - Page 22

Salawikain #148
Kapag masakit ang biro, nagpaparugo ng puso.
Salawikain #149
Magbiro ka sa lasing, huwag sa bagong gising.
Salawikain #150
Ang palainom ng alak ay lubhang nakahahabag,
Pag lasing na'y ama't ina'y binababag.
Salawikain #151
Bituing ibig nang maglabo, paglipas ng dilim maganda pang lalo.
Salawikain #152
Ang buhay ng tao ay parang gulong - magulungan at makagulong.
Salawikain #153
Itong buhay natin ay gaya ng ilog
kung saan mababa ay doon aagos.
Salawikain #154
Ang mga hangaring dinadaan sa pangarap,
ang katulad ay bulang kay daling mabasag.