Mga Salawikain - Page 20

Salawikain #134
Dahan-dahan diwata...
baka ang talas mo'y sa bato tumama.
Salawikain #135
Huwag kang mangahas bumuhat ng siyam na bato,
kung manghihinayang madurog ang buto.
Salawikain #136
Huwag mong asahan sa iyo'y magbalik,
ang wikang sinabi't batong inihagis.
Salawikain #137
Matisod sa bato, huwag sa damo.
Salawikain #138
Hindi kilala ang bayani sa salita,
Kundi sa kanyang kilos at gawa.
Salawikain #139
Ang bibig ng ilog iyong masasarhan,
ang bibig ng tao'y di mo matatakpan.
Salawikain #140
Ang bibig na walang imik,
sa sino ma'y di babanggit.

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....