Mga Salawikain - Page 18

Salawikain #120
Ang bihasa sa hubad, pag namaro ay aliswag.
Salawikain #121
Ang mahaba ay putulan, ang kapos ay dugtungan.
Salawikain #122
Ang mahabang baro'y dapat na magputol,
ang maikli nama'y dapat na magdugtong.
Salawikain #123
Ang mahaba ay magtustos at magdugtong sa kapos.
Salawikain #124
Hamak mang basahan, may panahong kailangan.
Salawikain #125
Sa batas ng mundo ang lahat ng bagay ay muling magbabalik sa pinanggalingan.
Salawikain #126
Ang sa batis nalalapit, nakikinabang ng lamig.