Mga Salawikain - Page 17

Salawikain #113
Ang tulin ng bangka ay hindi malalaman,
kundi ang dalawa'y magkakaagapay.
Salawikain #114
Ang tulin ng bangka'y di sa kahoy galing
kundi sa piloto at hihip ng hangin.
Salawikain #115
Naroon na sa banig, lumipat pa sa sahig.
Salawikain #116
Umalis sa banig, natulog sa sahig.
Salawikain #117
Kung sino ang bantay siya ring sumasalakay.
Salawikain #118
Bantay-salakay.
Salawikain #119
Sa mahal magbili, barat ang mamimili.