Mga Salawikain - Page 15

Salawikain #99
Wika ng taga-Palanyag, ang asin mo'y huwag ibilad.
Salawikain #100
Ang asong bahag ang buntot, buto man sa daan ay hindi mapulot.
Salawikain #101
Ang tamad na aso, di makakasumpong ng buto.
Salawikain #102
Pag ang aso'y natutuwa, pati buntot ay nauuga.
Salawikain #103
Ang babaeng salawahan,
Hindi dapat pagpaguran.
Salawikain #104
Ang babaing gala nang gala ay walang nahihita.
Salawikain #105
Kapag di pinuna ang isang kiri,
Ang isang iyan ay darami.