Mga Salawikain - Page 13

Salawikain #85
Anak na palayawin, magulang ang patatangisin.
Salawikain #86
Anakin man ang di anak, bibihira ang magtapat.
Salawikain #87
Batang mapagtanong maagang marunong.
Salawikain #88
Aani ka ba ng santol kung ang itinanim mo ay mabulo?
Salawikain #89
Kapag hangin ang itinanim, bagyo ang aanihin.
Salawikain #90
Sa apoy huwag kang maglaro, kung ayaw mong mapaso.
Salawikain #91
Ang aral na walang timyas, walang malugod lumasap.