Mga Salawikain - Page 12

Salawikain #78
Nang makakita ka ng damit na payong, ang pobreng anahaw iyong itinapon.
Salawikain #79
Sa ininut-inot na pagsira ng anay, nagigiba rin ang malaking bahay.
Salawikain #80
Ang marunong na anak ay ligaya ng ama, ang perhuwisyong anak ay pasanin ng ina.
Salawikain #81
Ang ibinabait ng palaking bata ay nasa magulang na nag-aalaga.
Salawikain #82
Ang gawa sa pagkabata,
Dala hanggang sa pagtanda.
Salawikain #83
Pag ang bata'y barumbado, tumanda ma'y tarando.
Salawikain #84
Anak na di paluhain, ina ang patatangisin.