Mga Salawikain - Page 10

Salawikain #64
Ang ahas ay lumalaki sa balita't sabi-sabi.
Salawikain #65
Ang inilalaki ng ahas ay nasa nagbabalita.
Salawikain #66
Ang masamang pangyayari ay kung ang ahas ang dumami.
Salawikain #67
Saan mang gubat ay may ahas.
Salawikain #68
Sa lahat ng ahas na makamandag, walang mabuti ni isa man.
Sa talagang masasama, mayroon kayang isang banal?
Salawikain #69
Ang inaahit na balbas ay ang nag-ungos lamang sa balat.
Salawikain #70
Ang mabuting aklat, kaibigang laging tapat.