Mga Salawikain - Page 9

Salawikain #57
Sa Diyos ka manalig
Nang hindi manganib.
Salawikain #58
Sumalunga nga sa bundok, ngunit nagdausdos,
at walang kukong ikamot.
Salawikain #59
Tama na ang katagang sabi, sa marunong umintindi.
Salawikain #60
Gaano man ang tibay ng piling abaka
ay wala ring lakas kapag nag-iisa.
Salawikain #61
Ang tuyong igulong sa abo, hindi paniniktan.
Salawikain #62
Pag malakas ang agos
sumasalunga sa bundok.
Salawikain #63
Ang ahas mang luno na 'yong
kupkupin, ahas ding paglakas ika'y tutukain.