Mga Salawikain - Page 8

Salawikain #50
Magpakalawak-lawak man ang
dagat ay may tabi.
Salawikain #51
Magtayo ka man ng lungga
Mamamatay rin kung palad
Mabuti pa ay lumantad
At sa Diyos ka tumawag.
Salawikain #52
Marami man at wala sa bilang,
daig ng isang may laman.
Salawikain #53
Pag hindi ukol, di bubukol.
Salawikain #54
Pulos na papasok na tulad sa baklad,
kamkam nang kamkam at ayaw maglabas.
Salawikain #55
Pagtatanim ay sa pagkabata
Pag-aani ay sa pagtanda.
Salawikain #56
Sa alitan ng magkapatid ay huwag kang makisali;
Kapag sila'y nagkasundo, galit sa iyo ang mananatili.