Mga Salawikain - Page 8

Salawikain #50
Magpakalawak-lawak man ang
dagat ay may tabi.
Salawikain #51
Magtayo ka man ng lungga
Mamamatay rin kung palad
Mabuti pa ay lumantad
At sa Diyos ka tumawag.
Salawikain #52
Marami man at wala sa bilang,
daig ng isang may laman.
Salawikain #53
Pag hindi ukol, di bubukol.
Salawikain #54
Pulos na papasok na tulad sa baklad,
kamkam nang kamkam at ayaw maglabas.
Salawikain #55
Pagtatanim ay sa pagkabata
Pag-aani ay sa pagtanda.
Salawikain #56
Sa alitan ng magkapatid ay huwag kang makisali;
Kapag sila'y nagkasundo, galit sa iyo ang mananatili.

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....