Mga Salawikain - Page 6

Salawikain #36
Kapagka nanggaling ang labo sa hulo,
magpahanggang wawa abot ang labo.
Salawikain #37
Kahit anong bigat ng binubuhat
Kapag tulong-tulong ang mag-anak
Magaan ang pag-angat.
Salawikain #38
Kung lantay na bakal ka
Sa apoy ka makikilala.
Salawikain #39
Kung aling binata ang pinagmumura,
karahila'y siyang bubugbug sa kanya.
Salawikain #40
Kung mahirap man sa maralita
Ang maging mariwasa
Lalong mahirap at masaklap
Sa mayaman ang maghirap.
Salawikain #41
Kung magagawa at di gawin, di na magagawa kung ibigin.
Salawikain #42
Kung tamis ang unang nalasap,
bahagya mang asim ay lalong matingkad.