Mga Salawikain - Page 7

Salawikain #43
Kung minsan ang awa masakit na iwa.
Salawikain #44
Kung sino ang bantay ay siyang sasalakay.
Salawikain #45
Kung ang nabasaga'y
Hindi nanghinayang,
Gasino akong
Nakabasag lamang.
Salawikain #46
Kung sino ang minamahal, siyang pinahihirapan.
Salawikain #47
Kung walang maghahalungkat
Walang bahong lalabas.
Salawikain #48
Mabisa ang pakiusap na
malumanay Kaysa sa utos na
pabulyaw.
Salawikain #49
Maghirap man ang katawan,
ay huwag ang kalooban.