Mga Salawikain - Page 11

Salawikain #71
Huwag mong hatulan ang isang aklat
sa pamamagitan ng kanyang pabalat.
Salawikain #72
Kung pinahahalagahan mo ang isang aklat,
tatapusin mong basahi't di hahangaan ang pabalat.
Salawikain #73
Buhay alamang, paglukso'y patay.
Salawikain #74
Kung ano ang lakad ng alimasag na matanda
ay gayon din ang lakad ng alimasag na bata.
Salawikain #75
Ang dinami-dami ng paa ng alupihan
ang siyang ikinaialaglag nito mula sa bubungan.
Salawikain #76
Dahong ampalaya kahit anong pait, daig ang arnibal sa nakaiibig.
Salawikain #77
Iyang ampalaya, kahit anong pait, sa nagkakagusto'y walang kasing tamis.