Mga Salawikain - Page 14

Salawikain #92
Ang namamali'y aralan, huwag pag-upasalaan.
Salawikain #93
Sa aral na liko't bukto't, umilag at huwag palamuyot.
Salawikain #94
Araw ang karunungan, ulap ang kamangmangan.
Salawikain #95
Araw mo ngayo'y sisikat, ang sa iba nama'y bukas.
Salawikain #96
Ang araw'y bago sumikat, nakikita muna'y banaag.
Salawikain #97
Lahat tayo sa mundong ibabaw, may kani-kaniyang araw.
Salawikain #98
Bago ka magluto ay iyong alamin, kung may nakahandang panahog at asin.