Mga Salawikain - Page 21

Salawikain #141
Ang nakatikom ang bibig sinuma'y walang nababanggit.
Salawikain #142
Sa nakatikom na bibig, langaw man di masisilid.
Salawikain #143
Ang bigas man kahit na magaling ay isinasaing bago ipakain.
Salawikain #144
Kahit ang bigas ay bulok at basa ay maisasaing din sa panahong wala.
Salawikain #145
Wala nang bingi dito sa mundo gaya ng ayaw makinig.
Salawikain #146
Ang biru-biruan ama ng totohanan.
Salawikain #147
Biru-biro kung sanlan, totoo kung tamaan.