Mga Salawikain - Page 23

Salawikain #155
Ubos-ubos biyaya, pagkatapos ay nakatunganga.
Salawikain #156
Ang inaamo ng bulo ay sa pinuyo-puyo.
Salawikain #157
Bulo mang anong ilap, umaamo rin sa himas.
Salawikain #158
Mabuti pa ang bulsang walang laman
kaysa ulong walang talino't karunungan.
Salawikain #159
Mayroong maganda sa tingin, nakahihirin kung kanin.
Salawikain #160
Ang pitasin mo ay hinog, huwag masiyahan sa bubot.
Salawikain #161
Kung masama man ang bubot, lalong masama ang laos.