Mga Salawikain - Page 29

Salawikain #197
Pag may tag-araw, ay may tag-ulan.
Salawikain #198
Ang halik na matunog Sa dibdib ay hindi taos.
Salawikain #199
Walang karapatang mamili handog ang nanghihingi lang kapwa ng limos.
Salawikain #200
Sa mga biyaya't handog, bato ma'y napalalambot.
Salawikain #201
Kung saan ang hilig, doon ang buwal.
Salawikain #202
Hipong tulog tinatangay ng agos.
Salawikain #203
Ibong pipit kung humuni,
Di marinig ng marami;
Gayon din ang dukha't salat,
Di marinig kung mangusap.