Mga Salawikain - Page 30

Salawikain #204
Sa isang pugad ng itlog ay di nawawalan ng bugok.
Salawikain #205
Ang taong mapanaghili,
sa kayamanan at ari,
ay hindi luluwalhati,
sa hirap, sakit lalagi.
Salawikain #206
Ang nagtatanong ng laman ng palayok ng iba
napagkikilalang walang laman ang kanya.
Salawikain #207
Hindi mo dapat asahan ang pangako ng kaaway.
Salawikain #208
Kung sino ang bantay ay siyang sasalakay.
Salawikain #209
Ang kabayo'y tumataba, sa mata ng nag-aalaga.
Salawikain #210
Ang kabayo'y bigyan mo man ng asukal at tinapay,
iya'y hindi rin titikman, at ang ibig di'y ang kumpay.

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....