Mga Salawikain - Page 33

Salawikain #225
Di man magsabi't magbadya, sa anyo makikilala.
Salawikain #226
Huwag kang humagis, nang di ka hagisin.
Ang masama sa iyo, sa iba'y gayon din.
Salawikain #227
Huwag kang mahiyang magbigay ng kaunti,
pagka't lalong masama kung di ka magbigay ng anuman.
Salawikain #228
Kung ikaw ay napakalambot ay mapipilipit ka agad,
at kung ikaw nama'y tuyot ay mababakli kaagad.
Salawikain #229
Laking kahidwaan! Kung alin pa ang kapos ay siyang nagpuputol,
kung alin ang mahaba'y siyang nagdurugtong.
Salawikain #230
Mahanga'y iwa ng bakal.
Ang sa aki'y makamatay,
Huwag ang wikang mahalay,
Puri't buhay ay karamay.
Salawikain #231
Mayaman ka ma't marikit,
mabuti sa pananamit,
kung walang sariling bait,
walang halagang gahanip.

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....