Mga Salawikain - Page 35

Salawikain #239
Kung ano ang kahoy ay siyang tatal.
Salawikain #240
Kahoy mang babad sa tubig,
sa apoy ay huwag ilapit,
pag nadarang sa init,
sapilitang magdirikit.
Salawikain #241
Hindi maihahapay ang kahoy na puputulin,
kung iaamba nang iaamba at di tuluyang tatagain.
Salawikain #242
Ang kahirapa'y di kasalanan.
Salawikain #243
Kung giginhawa nga't tungong naninimdim.
Mabuti pa'y dukha na taas ang tingin.
Salawikain #244
Kung nais mong kumain ng masarap,
Huwag manghinayang sa kwarta mong hawak.
Salawikain #245
Ang pilak mo man ay isang kaban,
Ang ginto mo man ay isang tapayan,
Kung wala ka namang kaibigan
Ay wala ka ring kabuluhan.

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....