Mga Salawikain - Page 37

Salawikain #253
Ang taksil na kaibigan ay higit na masama kaysa kaaway.
Salawikain #254
Kaibigang tangi, mahigpit pa sa may-ari.
Salawikain #255
Kaibigan kung meron, kung wala'y sitsaron.
Salawikain #256
Mabuti pa ang nag-iisa kaysa may mga masamang kasama.
Salawikain #257
Mahahatulan mo ang iyong kapwa kung nasukat mo na ang iyong sariling gawa.
Salawikain #258
Sa panahon ng kagipitan, nakikilala ang kaibigan.
Salawikain #259
Sa tunay na kaibigan wala nang maraming kabulaanan.