Mga Salawikain - Page 39

Salawikain #267
Ang isipan ma'y ano,
Sa kabaong din ang tungo.
Salawikain #268
Hindi mo malalaman ang oras ng kamatayan,
kaya itangis araw't gabi ang iyong kasalanan.
Salawikain #269
Kung sa lupa namamatay,
Sa langit ay mabubuhay.
Salawikain #270
Maging alin ma't sino,
Kabaong din hantungan mo.
Salawikain #271
Matamis ang mamatay
Kung dahil sa bayan.
Salawikain #272
Magdaragat na di magtahan
Sa tubig din mamamatay.
Salawikain #273
Ang kapalaran ko di man hanapin,
Dudulog lalapit kung talagang akin.