Mga Salawikain - Page 40

Salawikain #274
Araw mo ngayo'y sisikat,
Sa iba naman bukas.
Salawikain #275
Ang bakas ng karanasan,
Ang tanda ng kaalaman.
Salawikain #276
Ang buhay na may karangalan,
Maipagmamalaki kahit saan.
Salawikain #277
Kung ang buhay mo'y hinahalagahan,
Karangalan mo'y dapat ding ingatan.
Salawikain #278
Nakikita ang butas ng karayom,
ngunit hindi ang butas ng palakol.
Salawikain #279
Ang may matalas na karit
ang maraming maaalit.
Salawikain #280
Ang taong may karunungan,
Di basta-basta malalamangan