Mga Salawikain - Page 41

Salawikain #281
Ang katamaran ay ina ng kahirapan.
Salawikain #282
Ang lahat ng tamad, sa kahirapan napapadpad.
Salawikain #283
Walang maghuhulog ng binalot sa taong natutulog.
Salawikain #284
Kung mga puna'y hindi mo matanggap
Ang maging sikat huwag ka nang mangarap.
Salawikain #285
Kung ibig mong ikaw'y kilalanin
Sarili mong bangko huwag bubuhatin
Salawikain #286
Ang pagsasabi ng tapat,
Pagsasama nang maluwat.
Salawikain #287
Ang mandaraya hindi nagdadalang pala.