Mga Salawikain - Page 42

Salawikain #288
Kung sa apoy sinusubok ang tigas ng sandata,
Sa panganib nakikita ang tapat na kasama.
Salawikain #289
Pinupuri sa harap, sa likod nililibak.
Salawikain #290
Ang taong nasa pagitan ng dalawang manananggol,
ay parang isda na nasa pagitan ng dalawang pusa.
Salawikain #291
Kung ibig mong gumaling,
Sa katawan mo manggaling.
Salawikain #292
Matitiis ang hapdi, ang kati ay hindi.
Salawikain #293
Ang kawaling lupa kahit malamig man,
pag-init ay higit sa kawaling bakal.
Salawikain #294
Ang kawayan habang tumutubo langit na mataas ang itinuturo
Pag ito'y lumaki at saka lumago, sa lupang mababa doon yumuyuko.