Mga Salawikain - Page 42

Salawikain #288
Kung sa apoy sinusubok ang tigas ng sandata,
Sa panganib nakikita ang tapat na kasama.
Salawikain #289
Pinupuri sa harap, sa likod nililibak.
Salawikain #290
Ang taong nasa pagitan ng dalawang manananggol,
ay parang isda na nasa pagitan ng dalawang pusa.
Salawikain #291
Kung ibig mong gumaling,
Sa katawan mo manggaling.
Salawikain #292
Matitiis ang hapdi, ang kati ay hindi.
Salawikain #293
Ang kawaling lupa kahit malamig man,
pag-init ay higit sa kawaling bakal.
Salawikain #294
Ang kawayan habang tumutubo langit na mataas ang itinuturo
Pag ito'y lumaki at saka lumago, sa lupang mababa doon yumuyuko.

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....