Mga Salawikain - Page 44

Salawikain #302
Bulang tubig ang kapara, nawawala kapagdaka.
Salawikain #303
Habang maiksi pa ang kumot, magtiis na mamaluktot;
Kung humaba na at lumapad saka na mag-unat-unat.
Salawikain #304
Huwag kang makipaglaro sa kuting, nang hindi ka kalmutin.
Salawikain #305
Kapag maghilamos ang kuting,
May panauhing darating.
Salawikain #306
Saan kakain ang kuto, kundi sa ulo?
Salawikain #307
Walang masamang kabayo sa mabuting mangutsero.
Salawikain #308
Ang bahay man ay bato kung ang laman ay kuwago;
mabuti na ang kubo na ang nakatira'y tao.

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....