Mga Salawikain - Page 43

Salawikain #295
Pagkataas-taas man ng kawayan, lupa rin ang tuntungan.
Salawikain #296
Kayamanang galing sa kasamaan
Hindi magbubunga ng kabutihan.
Salawikain #297
Kayamanang di pinaghirapan
Madaling mapaparam.
Salawikain #298
Ang kitang sa hangin galing, nauuwi rin sa hangin.
Salawikain #299
Ang madaling kita, madali ring nagagasta.
Salawikain #300
Ang sa bula hanap, sa bula rin nawawaldas.
Salawikain #301
Ang hanap sa bula, sa bula rin nawawala.