Mga Salawikain - Page 45

Salawikain #309
Nakikilala sa labi, ang palanganga't hindi.
Salawikain #310
Kapag sama ang itinanim, lagim ang aanihin.
Salawikain #311
Ang lumalakad nang matulin kung matinik ay malalim;
Ang lumalakad ng marahan, matinik man ay mababaw.
Salawikain #312
Ano man ang iyong lakas, daig ka ng munting lagnat.
Salawikain #313
Ang laki sa layaw karaniwa'y hubad
Sa bait, sa muni't sa-hatol ay salat
Masaklap na bunga ng maling paglingap
Habag ng magulang sa irog ng anak.
(Balagtas)
Salawikain #314
Kung nasaan ang asukal,
Naroroon ang langgam.
Salawikain #315
Ang lason mang nakamamatay,
Nagiging lunas din kung minsan.

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....