Mga Salawikain - Page 47

Salawikain #323
Sa taguring bunso't likong pagmamahal ang isinasama ng bata'y nunukal;
Ang iba'y marahil sa kapabayaan ng dapat magturong tamad na magulang.
(Balagtas)
Salawikain #324
Ang pag-aanak ay walang kabuluhan
kung ang magiging bunga'y palalabuyin lamang.
Salawikain #325
Kapagka nanggaling ang labo sa hulo,
magpahanggang wawa ay abot ang labo.
Salawikain #326
Ang magulang na masama,
kapag nagkaanak ng mabuti ay isang himala.
Salawikain #327
Pag-ibig anaki'y aking nakilala
di dapat palakhin ang bata sa saya.
At sa katuwaa'y kapag namihasa
kung lumaki'y walang hihinting ginhawa.
(Balagtas)
Salawikain #328
Ang sinungaling at bulaan ay kapatid ng magnanakaw
Salawikain #329
Magpala ka sa magnanakaw
Ikaw ay mananakawan.

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....