Mga Salawikain - Page 47

Salawikain #323
Sa taguring bunso't likong pagmamahal ang isinasama ng bata'y nunukal;
Ang iba'y marahil sa kapabayaan ng dapat magturong tamad na magulang.
(Balagtas)
Salawikain #324
Ang pag-aanak ay walang kabuluhan
kung ang magiging bunga'y palalabuyin lamang.
Salawikain #325
Kapagka nanggaling ang labo sa hulo,
magpahanggang wawa ay abot ang labo.
Salawikain #326
Ang magulang na masama,
kapag nagkaanak ng mabuti ay isang himala.
Salawikain #327
Pag-ibig anaki'y aking nakilala
di dapat palakhin ang bata sa saya.
At sa katuwaa'y kapag namihasa
kung lumaki'y walang hihinting ginhawa.
(Balagtas)
Salawikain #328
Ang sinungaling at bulaan ay kapatid ng magnanakaw
Salawikain #329
Magpala ka sa magnanakaw
Ikaw ay mananakawan.