Mga Salawikain - Page 48

Salawikain #330
Malayo sa paningin;
Malayo sa damdamin.
Salawikain #331
Ang mangmang bagama't dilat ay di nakaaaninag.
Salawikain #332
Pag ang puno'y mangmang,
ang bayan ay hangal.
Salawikain #333
Mabuti sa kahig, sa bitaw pa-lintik.
Salawikain #334
Sa kahig matapang, natakbo sa bitaw.
Salawikain #335
Walang manok na tumatanggi sa palay.
Salawikain #336
Ang apat na mata
Matalas kaysa sa dalawa.