Mga Salawikain - Page 36

Salawikain #246
Turan mo ang iyong kaibigan
at tuturan ko kung sino ka.
Salawikain #247
Ang malinis na kuwenta, ay mahabang pagsasama.
Salawikain #248
Ang kabutihan ng ugali ay lalong higit sa salapi.
Salawikain #249
Ang mapagkanulo sa kanyang kapwa,
Sa sarling bitag napapanganyaya.
Salawikain #250
Ang nagpapautang sa kaibigan ay kumikita ng kaaway.
Salawikain #251
Ang sa malayo't patay ay walang kaibigan.
Salawikain #252
Ang sumama sa kalabaw na may putik ay mapuputikan din.