Mga Bugtong Na May Sagot - Page 128

Bugtong #890
Paa ang ginagamit sa laruan
Yantok ang bola-bolahan.
Bugtong #891
Nakikipagtayugan sa kalangitan,
Sementado at may kakinisan,
Mapapadali ang paglalakbay.
Bugtong #892
Isang munting sisidlan,
nakakarating kung saan-saan,
dahil sa balitang nilalaman.
Bugtong #893
Itinatago dito ang mga kaisipan
Na ipinarating sa kinaukulan.
Bugtong #894
Lalagyan ng kaisipan
Tumatawid sa karagatan.
Bugtong #895
Pera dito'y inilalagay
Pakimkim na ibinibigay.
Bugtong #896
Tagapaghatid ng mga kaisipan
Karaniwang puti ang kasuotan.