Mga Bugtong Na May Sagot - Page 130

Bugtong #904
Mga salitang dapat maunawaan
Di dapat iparinig kaninuman
Kaya mata lang ang dapat gumalaw.
Bugtong #905
Kawayang pinasakan ng basahan
Nagniningning sa kaliwanagan.
Bugtong #906
Maputing parang kanin siya
Dahon ng saging idinamit sa kanya.
Bugtong #907
Bumili ako ng alipin
Mataas pa sa akin.
Bugtong #908
Dala mo siya, hindi ka naman dala
Kahit saan ka magpunta.
Bugtong #909
Nang isuot mo ito
Araw ay natalo.
Bugtong #910
Laro ito na paramihan
Ng mga sigay na naglalakaran
Pinamamasyal sa lungga-lunggaan
Bago magpunta sa kwebang tahanan.

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....