Mga Bugtong Na May Sagot - Page 130

Bugtong #904
Mga salitang dapat maunawaan
Di dapat iparinig kaninuman
Kaya mata lang ang dapat gumalaw.
Bugtong #905
Kawayang pinasakan ng basahan
Nagniningning sa kaliwanagan.
Bugtong #906
Maputing parang kanin siya
Dahon ng saging idinamit sa kanya.
Bugtong #907
Bumili ako ng alipin
Mataas pa sa akin.
Bugtong #908
Dala mo siya, hindi ka naman dala
Kahit saan ka magpunta.
Bugtong #909
Nang isuot mo ito
Araw ay natalo.
Bugtong #910
Laro ito na paramihan
Ng mga sigay na naglalakaran
Pinamamasyal sa lungga-lunggaan
Bago magpunta sa kwebang tahanan.