Mga Bugtong Na May Sagot - Page 132

Bugtong #918
Pitong bundok, pitong lubak,
Tigpipitong anak.
Bugtong #919
Sinusuotang pitong lungga
Ng pitu-pito ring daga.
Bugtong #920
Mahabang kahoy na may ekis sa dulo
Nagbibigay ng prutas sa tao.
Bugtong #921
Maitim na puwit
Tangkay ay nakakabit.
Bugtong #922
Sisidlang papel na kono ang hugis
Malalagyan ng maning mainit.
Bugtong #923
Laro itong napakagalaw
Sa karagatan ikaw ay sasayaw.
Bugtong #924
Tinitiris mo na
Naaamoy mo pa.